02144488326

به ایران نیل خوش آمدید

آرشیو : 2016-12

مراحل کاشت ناخن موقت

مراحل کاشت ناخن موقت

در کاشت موقت کاشت مواد گذاری انجام نمیشود و فقط مراحل چسباندن تیپ را انجام میدهیم مدت ماندگاری این کاشت از چندین ساعت تا١٠روز میباشد و بستگی به نوع نگهداری مشتری دارد.

ادامه مطلب ...