02144488326

به ایران نیل خوش آمدید

آرشیو : 2016-06

پرایمر چیست ؟

پرایمر چیست ؟

پرایمر کاشت ناخن چیست ؟

پرایمر محلولی است که در کاشتهای مختلف بکار می رود و قبل از موادگیری بکار می رود. نوع اسید فیری آن مناسب با تمام ناخنهاست چون حساسیت بوجود ...

ادامه مطلب ...

پرایمر چیست ؟

پرایمر چیست ؟

پرایمر محلولی است که در کاشتهای مختلف بکار می رود و قبل از موادگیری بکار می رود . نوع اسید فیری آن مناسب با تمام ناخنهاست چون حساسیت بوجود نمی آورد .

ادامه مطلب ...