02144488326

به ایران نیل خوش آمدید

آرشیو : 2016-05

اصول هماهنگی رنگ موها و ابروها

اصول هماهنگی رنگ موها و ابروها

به طورکلی افراد دارای موهای خرمایی و یا تیره مایل به مشکی ,باید به به دنبال رنگ های مشکی و تیره باشند. اگر موهایتان قهوه ای متوسط و یا خرمایی هستند می توانید ابروهایتان ...

ادامه مطلب ...