02144488326

به ایران نیل خوش آمدید

آموزش کاشت بیبی بومر

در کاشت بیبی بومر از دو رنگ پودر استفاده میشه که ترجیحا واصولیش اینه که رنگ هلویی پای ثابت کارتون باشه ما در کاشت فرنچ هم از دو رنگ پودر استفاده میکنیم

ولی یه خط مرزی بین دو رنگ وجود داره به اسم خط اسمایل که در بیبی بومر این خط مرز محو باید بشه تو هم حالا یا از قسمته کوتیکول شروع به مواد گذاری میکنین یا از قسمت فرنچ یا همون قسمت آزاد ناخن

قلم مو کاملا آغشته به لیکویید میکنیم ویه رنگ پودر رو برمیداریم میذاریم قسمته آزاد یا سر ناخن بدونه بعد قلم رو روی دستمال کاملا تمییز میکنیم که اضافه لیکویید گرفته بشه

بعد موادو فیکس میکنیم ومیکشیم به سمته کوتیکول یعنی قلم رو خشک میکشیم حالا مرحله بعد مواد رنگی دوم رو برمیداریم میذارم سمته کوتیکول حالا اینبار قلمو رو روی دستمال تمییز نمیکنیم که کاملا خشک بشه قلم رو خیس میکشیم به سمت بالا بعد فیکس ومحو کامل مواد روش کلییر میزنیم سوهان وبعد تاپ شاین

نکته:در بیبی بومر یه رنگ مواد باید خیس یعنی پر لیکویید باشه یه رنگ مواد خشک یعنی قلم خالی از لیکویید باشه این باعث محو شدنه بهتر مواد میشه

Leave a Comment

ایمیل شما برای سایر کاربران نمایش داده نخواهد شد.