آموزش کاشت بیبی بومر

در کاشت بیبی بومر از دو رنگ پودر استفاده میشه که ترجیحا واصولیش اینه که رنگ هلویی پای ثابت کارتون باشه ما در کاشت فرنچ هم از دو رنگ پودر استفاده میکنیم

ولی یه خط مرزی بین دو رنگ وجود داره به اسم خط اسمایل که در بیبی بومر این خط مرز محو باید بشه تو هم حالا یا از قسمته کوتیکول شروع به مواد گذاری میکنین یا از قسمت فرنچ یا همون قسمت آزاد ناخن

قلم مو کاملا آغشته به لیکویید میکنیم ویه رنگ پودر رو برمیداریم میذاریم قسمته آزاد یا سر ناخن بدونه بعد قلم رو روی دستمال کاملا تمییز میکنیم که اضافه لیکویید گرفته بشه

بعد موادو فیکس میکنیم ومیکشیم به سمته کوتیکول یعنی قلم رو خشک میکشیم حالا مرحله بعد مواد رنگی دوم رو برمیداریم میذارم سمته کوتیکول حالا اینبار قلمو رو روی دستمال تمییز نمیکنیم که کاملا خشک بشه قلم رو خیس میکشیم به سمت بالا بعد فیکس ومحو کامل مواد روش کلییر میزنیم سوهان وبعد تاپ شاین

نکته:در بیبی بومر یه رنگ مواد باید خیس یعنی پر لیکویید باشه یه رنگ مواد خشک یعنی قلم خالی از لیکویید باشه این باعث محو شدنه بهتر مواد میشه

Leave a Comment

ایمیل شما برای سایر کاربران نمایش داده نخواهد شد.