02144488326

به ایران نیل خوش آمدید

انواع کاشت ناخن

انواع کاشت ناخن

1. کاشت پودری

2. کاشت ژله ای

3. کاشت قالبی

4. کاشت فیبر

5. کاشت دیپینگ

6. کاشت سیلک

7. کاشت میکس

8. کاشت فرنچ

9. کاشت مرمریت

و سایر کاشت ها که اکثرا از کاشت پودری الهام گرفته و اسم خاصی را به خود میگیرند.

انواع کاشت و اسمهای دیگر:

کاشت اکرلیک=پودر و قلم

کاشت دوال=پودر و قالب

کاشت میکس=پودر+ژل

کاشت موقت یا نمازی=تیپ گذاری

کاشت دیپینگ =بدون لیکویید با مواد قدیمی

کاشت سیلک (سیلکم)=استفاده از یه ورقه خاص بجای تیپ

کاشت مرمریت=استفاده از مرمریت زیر کاشت پودر

کاشت گیاهی =استفاده از فیبر بجای تیپ و مواد منحصر به این نوع کاشت

لمینت =ژلیش (لاک ژله ای یا ژل پولیش ) کردن

Leave a Comment

ایمیل شما برای سایر کاربران نمایش داده نخواهد شد.