02144488326

به ایران نیل خوش آمدید

ترمیم ژلیش

ترمیم ژلیش

خوب ناخن شما بلند می شه و پائینش اگه اذیتتون کنه می تونید مراجعه کنید و پاکش کنید یا رنگشو عوض کنید در واقع بهتره بگم نیاز به ترمیم نداره بلکه نیاز به تمدید داره، اگر دوست داشته باشید باز هم ژلیش بر روی ناخن هایتان بماند باید مراجعه کنید و تمدید کنید.

پک مخصوص ژلیش شامل:

1- بیس کد

2- لاک ژلی رنگی (که تنوع رنگی بالایی دارد)

3- تاپ کد و کلینر

4- دستگاه LED

آموزش مراحل انجام ژلیش برای ناخن کاران عزیز

1- مانیکور انجام می دهیم، بعد با بافر کمی بر روی سطح ناخن می کشیم.

2- ضد قارچ زده و بعد از 2دقیقه بیس کد را زده و سپس دستها را 2 دقیقه زیر دستگاه LED میگذاریم.

3- در این مرحله لاکی بر روی صدف ناخن به رنگ دلخواه مشتری می زنیم به طوری که به گوشت دور صدف برخورد نکند و تا نوک ناخنها کشیده شود و سپس به مدت 2دقیقه زیر دستگاه LED می گذاریم.

4- در مرحله آخر تاپ کد زده و دوباره زیر دستگاه LED به مدت 2دقیقه قرار می دهید و در آخر کلینر را روی سطح ناخن میزنید.

Leave a Comment

ایمیل شما برای سایر کاربران نمایش داده نخواهد شد.