02144488326

به ایران نیل خوش آمدید

پرایمر چیست ؟

پرایمر کاشت ناخن چیست ؟

پرایمر محلولی است که در کاشتهای مختلف بکار می رود و قبل از موادگیری بکار می رود . نوع اسید فیری آن مناسب با تمام ناخنهاست چون حساسیت بوجود نمی آورد .

چرا پرایمر میزنیم ؟ ؟ ؟

صدفهای ناخن مثل پوست و موهایمان چربی دارند و پرایمر باعث میشود که آن چربی از بین برود. برای کسانی که پوست و موی چربی دارند باید پرایمر زیادی زد.

پرایمر باعث میشود که مواد خوب به صدف بچسبد.

مراحل کاور کشی با پودر :

1- این کاشت بدون تیپ انجام می شود و بر روی ناخن های طبیعی کاشت میشود.

2- اول ناخنها مانیکور کرده و گوشتهای اضافه آن را می گیریم.

3- بعد با سر سوهانی که کمی زبر باشد خراشی خیلی سطحی بر روی صدف میاندازیم.

4- بعد ضد قارچ میزنیم و 3 دقیقه بماند.

5- بعد مواد گیری میکنیم از نوک ناخن تا انتها را مواد میگذاریم.

6- بعد با سر سوهان مواد گیری مواد اضافه را می گیریم سعی کنید مواد را به اندازه بگذارید تا زیاد خودتان و مشتری اذیت نشوید.

7- بعد با سوهان فرم به نوک ناخنها شکل میدهیم.

8- با بافر سطح ناخن را صیقلی میکنیم و پولیش میزنیم.

در نهایت روغن تقویتی را زده کار تمام است.

Leave a Comment

ایمیل شما برای سایر کاربران نمایش داده نخواهد شد.