0 Review(s) 

177,600 تومان

این قلم پودر از پوست سمور KOLINSKY ساخته شده است. به منظور اطمینان از کارایی موها و تطابق با محصولات اکریلیک، موهای مخصوص آنها به صورت دستی انتخاب...

جدید
0 Review(s) 

35,000 تومان

0 Review(s) 

177,600 تومان

این قلم پودر از پوست سمور KOLINSKY ساخته شده است. به منظور اطمینان از کارایی موها و تطابق با محصولات اکریلیک، موهای مخصوص آنها به صورت دستی انتخاب...

جدید
0 Review(s) 

35,000 تومان

جدید
0 Review(s) 

35,000 تومان