02144488326

به ایران نیل خوش آمدید

0 Review(s) 

225,000 تومان

دستگاه پارافین تراپی جهت آب کردن پارافین و استفاده برای پا و دست

جدید
0 Review(s) 

730,000 تومان

جدید
0 Review(s) 

65,000 تومان

0 Review(s) 

1,150,000 تومان

سوهان برقی استرانگ 207 با موتور قدرتمند 30,000 دور در دقیقه و دسته آرایشی سبک مناسب برای کار آرایشگران می باشد.

0 Review(s) 

225,000 تومان

دستگاه پارافین تراپی جهت آب کردن پارافین و استفاده برای پا و دست

0 Review(s) 

850,000 تومان

سوهان برقی استرانگ 204 با موتور قدرتمند 35,000 دور در دقیقه و دسته آرایشی سبک مناسب برای کار آرایشگران می باشد.

0 Review(s) 

225,000 تومان

دستگاه پارافین تراپی جهت آب کردن پارافین و استفاده برای پا و دست

جدید
0 Review(s) 

60,000 تومان

دستگاه سان مینی یک دستگاه بسیار کوچک به اندازه کف دست می باشد

جدید
0 Review(s) 

95,000 تومان

0 Review(s) 

1,020,000 تومان

سوهان برقی ناخن ماراتن MATATHON CHAMPIONبا موتور قدرتمند 35,000 دور در دقیقه و دسته آرایشی سبک مناسب برای کار آرایشگران می باشد.

جدید
0 Review(s) 

250,000 تومان

0 Review(s) 

1,200,000 تومان

سوهان برقی ناخن ماراتن MATATHON COMBY با موتور قدرتمند 20.000 و 25.000 دور در دقیقه و دسته آرایشی سبک مناسب برای کار آرایشگران می باشد.

جدید
0 Review(s) 

460,000 تومان

0 Review(s) 

1,000,000 تومان

سوهان برقی ناخن ماراتن MATATHON MIGHTYبا موتور قدرتمند  35.000 دور در دقیقه و دسته آرایشی سبک مناسب برای کار آرایشگران می باشد.

جدید
0 Review(s) 

460,000 تومان

0 Review(s) 

1,100,000 تومان

سوهان برقی ناخن ماراتن MATATHON ESCORT با موتور قدرتمند  35.000 دور در دقیقه و دسته آرایشی سبک مناسب برای کار آرایشگران می باشد.