جدید
0 Review(s) 

72,000 تومان

این محصول درخشش منحصر به فردی را به عنوان ژل آخر بر روی کار با ژل و کار با پودر به وجود می آورد. 

جدید
0 Review(s) 

78,600 تومان

محلول UV Sealer برای درخشش و استحکام کار با ژل و یا اکریلیک طراحی شده است.