02144488326

به ایران نیل خوش آمدید

0 Review(s) 

120,000 تومان

پودر کاشت ناخن صورتی 42 گرمی کنیتکس

0 Review(s) 

220,000 تومان

ترکیب این پودرها با لیکوئید Kenitics شفافیت فوق العاده ای به ناخن ها می بخشد. این پودرهای پلی مری در گرما، هوای سرد، خشک و یا مرطوب کریستاله نمی شوند.

0 Review(s) 

420,000 تومان

شرکت کنیتکس با سالها تجربه در زمینه تولید محصولات درجه یک کاشت ناخن جزء برترین برند های تولید کننده ی محصولات کاشت ناخن در کل دنیا به حساب می آید و...

0 Review(s) 

740,000 تومان

پودر کاشت ناخن صورتی 336 گرمی کنیتکس

0 Review(s) 

120,000 تومان

پودر کاشت سفید گچی 42 گرمی کنیتکس

0 Review(s) 

47,400 تومان

ترکیب این پودرها با لیکوئید Kenitics شفافیت فوق العاده ای به ناخن ها می بخشد. این پودرهای پلی مری در گرما، هوای سرد، خشک و یا مرطوب کریستاله نمی شوند.

0 Review(s) 

740,000 تومان

پودر کاشت ناخن هلویی شایندار 336 گرمی کنیتکس

0 Review(s) 

120,000 تومان

پودر کاشت شفاف کریستالی(کلیر) 42 گرمی کنیتکس

0 Review(s) 

740,000 تومان

پودر کاشت شفاف کریستالی(کلیر) 336 گرمی کنیتکس

جدید
0 Review(s) 

740,000 تومان

شرکت کنیتکس با سالها تجربه در زمینه تولید محصولات درجه یک کاشت ناخن جزء برترین برند های تولید کننده ی محصولات کاشت ناخن در کل دنیا به حساب می آید و...

جدید
0 Review(s) 

740,000 تومان

پودر کاشت ناخن هلویی شایندار 336 گرمی کنیتکس

جدید
0 Review(s) 

420,000 تومان

پودر کاشت سفید گچی 168گرمی کنیتکس

جدید
0 Review(s) 

105,000 تومان

جدید
0 Review(s) 

225,000 تومان