پرایمر اسیدی کنیتکس KINETICS

45,000 تومان

0 نظر ثبت شده،   نظر خود را بنویسید

این ماده برای ایجاد چسبندگی بین ترکیب مایع لیکوئید، پودر پلیمر و ناخن طبیعی مورد نیاز است و بهترین محافظ برای جلوگیری از لیفت شدن مواد از روی ناخن طبیعی می باشد.

بررسی خود را بنویسید

پرایمر اسیدی کنیتکس KINETICS

پرایمر اسیدی کنیتکس KINETICS

این ماده برای ایجاد چسبندگی بین ترکیب مایع لیکوئید، پودر پلیمر و ناخن طبیعی مورد نیاز است و بهترین محافظ برای جلوگیری از لیفت شدن مواد از روی ناخن طبیعی می باشد.

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط