ژل پایه و زیرساز کنیتکس KINETICS EPSILON E-Air Bonder

85,200 تومان

0 نظر ثبت شده،   نظر خود را بنویسید

زیر ساز غیر اسیدی خشک کننده برای آماده سازی موثر و سریع ناخن ها طراحی شده است. نیازی به لامپ UV و خشک کردن ندارد. برای افزایش چسبندگی ژل به سطح ناخن طبیعی کاربرد دارد.

بررسی خود را بنویسید

ژل پایه و زیرساز کنیتکس KINETICS EPSILON E-Air Bonder

ژل پایه و زیرساز کنیتکس KINETICS EPSILON E-Air Bonder

زیر ساز غیر اسیدی خشک کننده برای آماده سازی موثر و سریع ناخن ها طراحی شده است. نیازی به لامپ UV و خشک کردن ندارد. برای افزایش چسبندگی ژل به سطح ناخن طبیعی کاربرد دارد.

بررسی خود را بنویسید

محصولات مرتبط